# Trung Quốc
Tây Du Ký 2 : Tiên lí kì duyên
8.0
1080p
Thuyết minh
A Chinese Odyssey: Part Two - Cinderella
Tây Du Ký 1: Nguyệt quang bảo hạp
7.7
1080p
Thuyết minh
A Chinese Odyssey: Part One - Pandora's Box