# Trung Quốc
Cuộc Chiến Phố Tàu
4K
Phụ đề
Wars in Chinatown / 血戰唐人街
 Trảm Phong Đao
4K
Phụ đề
The Blade of Wind / Zhan Feng Dao / 斩风刀
Phi Long Quá Giang
5.7
1080p
Phụ đề
Enter the Fat Dragon / Fei lung gwoh gong
Đảo Cá Sấu
4.3
720p
Phụ đề
Crocodile Island / 巨鱷島 / Ju e dao
Long Ấn Cơ Mật
6.2
1080p
Phụ đề
The Mystery of the Dragon’s Seal
Đại Chiến Âm Dương
7.2
1080p
Phụ đề
The Knight of Shadows: Between Yin and Yang