# Tâm lý
Cậu Vàng
Trailer
The Golden Boy
Cơn Mưa Tình Đầu
6.7
WEB-DL-1080p
Phụ đề
Classic Again / จดหมาย สายฝน ร่มวิเศษ