# 2014
Trí Thủ Uy Hổ Sơn
6.5
720p
Phụ đề
The Taking Of Tiger Mountain