# 2012
Tháp Lửa
6.6
720p
Phụ đề
The Tower | Ta-weo | 타워
Lạc Lối Ở Thái Lan
6.2
720p
Phụ đề
Lost in Thailand | Ren zai jiong tu: Tai jiong | 人再囧途之泰囧
Chạng Vạng 5: Hừng Đông - Part 2
5.5
1080p
Phụ đề
The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1
Sát Nhân Thú Tội
7.1
1080p
Phụ đề
Confession of Murder | Naega Sarin Beomida | 내가 살인범이다
Ô Nhục 2: Quá Giới Hạn
6.8
1080p
Phụ đề
Outrage Beyond | Autoreiji: Biyondo | アウトレイジ ビヨンド