# 2010
Nhật Thực
5.0
1080p
Phụ đề
The Twilight Saga: Eclipse