# 2005
Hồi Ức Của Một Geisha
7.3
1080p
Phụ đề
Memoirs of a Geisha | 艺妓回忆录
Sát Phá Lang
7.0
1080p
Phụ đề
Kill Zone (Saat Po Long)
 Quý Cô Báo Thù
7.6
1080p
Phụ đề
Sympathy For Lady Vengeance | Chinjeolhan geumjassi
Star Wars 3 : Người Sith Báo Thù
7.5
4K
Phụ đề
Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith