# 2005
Sát Phá Lang
7.0
1080p
Phụ đề
Kill Zone (Saat Po Long)