# 2004
Thống Soái Bầu Trời
5
1080p
Thuyết minh
Sky Captain and the World of Tomorrow
Anh Hùng
7.9
1080p
Phụ đề
Hero | 英雄 | Ying Xiong