# Hàn Quốc
Sống Sót
6.1
WEB-DL-720p
Phụ đề
Alive (#Saraitda / #살아있다)
Chó Săn Tiền
7.1
1080p
Phụ đề
Beasts Clawing at Straws
Trùm, Cớm và Ác Quỷ
6.9
1080p
Phụ đề
The Gangster, The Cop, The Devil // Akinjeon
Đại Ca Hóa Soái Ca
6.8
1080p
Phụ đề
The Dude in Me (내안의 그놈)