Wei Zhao Wei Zhao

Tên gọi khác: Triệu Vy

Phim tham gia: 5 Phim

Theater Icon

PHIM ĐÃ THAM GIA, THỰC HIỆN

Line Icon
Họa Bì 2 : Yêu Bất Hối
6.2
1080p
Phụ đề
Painted Skin II : The Resurrection / 画皮 / Wa pei
Đại Chiến Xích Bích 2
7.6
1080p
Phụ đề
Red Cliff II / 赤壁下 / Chi bi xia: Jue zhan tian xia
Họa Bì
6.3
720p
Phụ đề
Painted Skin / 画皮 / Wa pei
Theater Icon

Ý KIẾN, BÌNH LUẬN

Line Icon