Callan Mulvey Callan Mulvey

Tên gọi khác:

Phim tham gia: 9 Phim

Theater Icon

PHIM ĐÃ THAM GIA, THỰC HIỆN

Line Icon
Theater Icon

Timeline

Line Icon

Cho Đến Lúc Chết (Till Death)

2021

Quái Vật Trong Mây (Shadow in the Cloud)

2021

Bản Danh Sách Bất Cần Đời (The F**k-It List)

2020

Quả Tim Thép (Bleeding Steel)

2017

Warcraft: Đại Chiến Hai Thế Giới (Warcraft: The Beginning)

2016

Người Dơi Đại Chiến Siêu Nhân: Ánh Sáng Công Lý (Batman v Superman Dawn of Justice)

2016

Captain America: Chiến binh mùa đông (Captain America: The Winter Soldier)

2014

300 Chiến Binh: Đế Chế Trỗi Dậy (300: Rise of an Empire)

2014

Truy Sát Osama Bin Laden (Zero Dark Thirty)

2013

Theater Icon

Ý KIẾN, BÌNH LUẬN

Line Icon