# Đạo diễn - Diễn viên
Stan Lee
Diễn viên
30 phim thực hiện
Samuel L. Jackson
Diễn viên
37 phim thực hiện
Jackie Chan
Diễn viên
23 phim thực hiện
Keanu Reeves
Diễn viên
16 phim thực hiện
Jason Statham
Diễn viên
38 phim thực hiện
Dwayne Johnson
Diễn viên
23 phim thực hiện
Morgan Freeman
Diễn viên
19 phim thực hiện
Scarlett Johansson
Diễn viên
13 phim thực hiện
Tom Cruise
Diễn viên
13 phim thực hiện
Vin Diesel
Diễn viên
18 phim thực hiện
J.K. Simmons
Diễn viên
15 phim thực hiện
Michelle Rodriguez
Diễn viên
15 phim thực hiện
Gal Gadot
Diễn viên
13 phim thực hiện
Chris Pratt
Diễn viên
12 phim thực hiện
Brad Pitt
Diễn viên
13 phim thực hiện
Bruce Willis
Diễn viên
25 phim thực hiện
Nicolas Cage
Diễn viên
20 phim thực hiện
Arnold Schwarzenegger
Diễn viên
13 phim thực hiện
Gary Oldman
Diễn viên
16 phim thực hiện
Tony Jaa
Diễn viên
11 phim thực hiện
James McAvoy
Diễn viên
10 phim thực hiện
Chris Pine
Diễn viên
8 phim thực hiện
Keira Knightley
Diễn viên
10 phim thực hiện
Scott Adkins
Diễn viên
19 phim thực hiện
Chris Evans
Diễn viên
17 phim thực hiện
Robert Downey Jr.
Diễn viên
13 phim thực hiện
Colin Salmon
Diễn viên
8 phim thực hiện
Ma Dong-seok
Diễn viên
16 phim thực hiện
Sylvester Stallone
Diễn viên
13 phim thực hiện
Hugo Weaving
Diễn viên
10 phim thực hiện
Liam Neeson
Diễn viên
17 phim thực hiện
Gerard Butler
Diễn viên
12 phim thực hiện
Famke Janssen
Diễn viên
9 phim thực hiện
Luke Evans
Diễn viên
11 phim thực hiện
Mark Wahlberg
Diễn viên
14 phim thực hiện
Michael Caine
Diễn viên
16 phim thực hiện