# Đài Loan
Hào Khí Chiến Binh
7.5
720p
Phụ đề
Warriors of the Rainbow: Seediq Bale I