# Đại Chiến Xích Bích
Đại Chiến Xích Bích 2
7.6
1080p
Phụ đề
Red Cliff II / 赤壁下 / Chi bi xia: Jue zhan tian xia