# Cổ tích - Thần thoại
Harry Potter Và Bảo Bối Tử Thần 2
8.1
720p
Phụ đề
Harry Potter and The Deathly Hallows Part II
Long Ấn Cơ Mật
6.2
1080p
Phụ đề
The Mystery of the Dragon’s Seal
Harry Potter Và Hoàng Tử Lai
7.6
1080p
Phụ đề
Harry Potter And The Half Blood Prince
Harry Potter Và Hội Phượng Hoàng
7.5
1080p
Phụ đề
Harry Potter and the Order of the Phoenix
Đại Chiến Âm Dương
7.2
1080p
Phụ đề
The Knight of Shadows: Between Yin and Yang