# Chính kịch
Con Tàu Chiến Thắng
6.6
WEB-DL-1080p
Phụ đề
Space Sweepers / Spaceship Victory / Seungriho / 승리호
Cậu Vàng
Trailer
The Golden Boy
Đảo Hoa Hồng
7.0
1080p
Phụ đề
Rose Island // L'incredibile storia dell'Isola delle Rose
Bức Tường Thép
6.4
1080p
Phụ đề
The Final Stand | Podolskiye Kursanty
Thanh Âm Của Im Lặng
6.4
1080p
Phụ đề
Voice Of Silence | Sorido Eobsi / 소리도 없이
Bát Bách
7.0
1080p
Phụ đề
The Eight Hundred // Ba Bai Qi Shi Lu // 八佰